Våra handläggningstider


Här kan du se ungefär hur lång tid det tar innan vi lämnar besked om ett ärende.


Vi har inget system för förtur. Vi handlägger ärenden i den ordning de kommer in och registreras hos oss. Den tid som anges nedan räknas från den dag vi har erhållit kompletta underlag, det vill säga efter genomfört digitalt möte.


Aktuell handläggningstid i arbetsdagar: 2-4

- Vi ger trygghet och inspiration till nyföretagare, innovatörer och entreprenörer genom rådgivning och utbildning