KvalitetEGT kvalitetsledningssystem följer riktlinjerna enligt ISO 9001:2015. Detta innebär att vi systematiskt granskar både system och verksamhet för att säkerställa hög kvalitet av verksamheten och verksamhetsprocesserna enligt kraven. Kvalitetsarbetet lägger också tydlig vikt på ett kontinuerligt förbättringsarbete, något som vi har arbetat aktivt med ända sedan företagsstarten.


Företagets kvalitetsarbete styrs genom företagets kvalitetsledningssystem. Systemet är utformat för att vara tydligt, funktionsdugligt och anpassat till företagets verksamhet. Intern revision av kvalitetsledningssystemet genomförs flera gånger per år. Den interna revisionen följs av ledningens genomgång där beslut tas kring vad som har lyfts fram under den interna revisionen. Kvalitetssäkringen omfattar även en årlig granskning av systemet så att EGT upprätthåller de uppställda kraven.