Innovationsrådgivning


Vi erbjuder kostnadsfri innovationsrådgivning på uppdrag av Entrepreneur Sthlm till personer som har en innovativ idé eller arbetar med en innovation som man önskar att utveckla och som är folkbokförda i Stockholms län. Innovationsrådgivningen omfattar flera utvecklingsprocesser från idé till kommersiell produkt eller tjänst.

Våra innovationsrådgivare har mångårig erfarenhet från rådgivning kring utveckling och kommersialisering av innovationer. Innovationsrådgivningen anpassas efter behov, vilket ibland innebär att rådgivning sker individuellt och ibland i grupp.

Vi ger dig bl.a. rådgivning inom:
– Utveckling och konkretisering av din idé/innovation
– Bedömning av den kommersiella potentialen och intresset på marknaden
– Hur du går tillväga för att utveckla en prototyp (fysisk eller virtuell)
– Immateriella skydd såsom patent, mönsterskydd och varumärke
– Kommersialisering – hur du på bästa sätt säljer din produkt/tjänst på marknaden.

- Vi ger trygghet och inspiration till nyföretagare, innovatörer och entreprenörer genom rådgivning och utbildning