Rådgivarna


Våra rådgivareRådgivarna
Våra medarbetare har hög kompetens och integritet samt håller en hög servicenivå. Alla våra rådgivare och lärare har vana vid att arbeta med målgruppen nyföretagare, entreprenörer och innovatörer och har i många fall drivit eget företag. Flera av rådgivarna är också egna företagare idag. Detta ser vi som mycket viktiga samlade förutsättningar för att kunna hantera de aktuella uppdragen väl, att förstå de situationer som våra kunder möter samt för att kunna ge kompetent rådgivning avseende kundernas individuella förutsättningar.

- Vi ger trygghet och inspiration till nyföretagare, innovatörer och entreprenörer genom rådgivning och utbildning