Företaget

 

Vi ger trygghet och inspiration till nyföretagare, innovatörer och entreprenörer genom rådgivning och utbildning. Vår vision är att bidra till bättre förberedda företagare och mer framgångsrika företag och vi ska bidra till att befolkningen ser företagandet som attraktiv form för sysselsättning.

EGT erbjuder rådgivning, då vi hjälper nyföretagare, innovatörer och entreprenörer att starta företag på ett säkert sätt och vi ger motivation till utveckling. Våra rådgivare bistår även företagsfrämjande aktörer med vägledning och beslutsunderlag.

Vi driver också utbildningsverksamhet. Vi hjälper nyföretagare, innovatörer och entreprenörer att höja sin kompetensnivå inom företagsrelaterade ämnen. Utbildningarnas målsättning är att skapa förutsättningar för vidareutveckling.

Organisationen består av kompetenta och målmedvetna rådgivare i hela landet. Företagets flexibla och effektiva arbetssätt avspeglar sig tydligt i våra uppdrag och därmed också i våra kunders verksamhet. EGT finns representerade på flera orter och huvudkontoret är lokaliserat i Stockholm.

EGT:s kvalitetsledningssystem följer kraven i ISO 9001:2015 för att säkerställa högsta kvalitet och tillförlitlighet till våra kunder. Vi värdesätter jämställdhet, miljömedvetenhet och etiskt ansvarstagande. Vi arbetar med att ligga i framkanten med dessa frågor och utvecklar oss kontinuerligt.

- Vi ger trygghet och inspiration till nyföretagare, innovatörer och entreprenörer genom rådgivning och utbildning