Nyföretagarrådgivning


Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning på uppdrag av Entrepreneur Sthlm till alla som avser att starta eller nyligen har startat företag och som är folkbokförda i Stockholms län.

Det innebär att vi kan hjälpa dig med allt som rör företagandet, från registrering av företag till affärsplanering och marknadsföring. Alla tjänsterna är gratis.

Vi hjälper dig inom något eller flera av nedanstående områden:

Affärsplanering – upprättande av egen affärsplan med utgångspunkt från t.ex. en potentiell finansiärs affärsplansmall.
Bokföring och redovisning – introduktion till hur bokföring fungerar, vad du ska tänka på kring skatter och deklaration. Bollplank kring om och hur du sköter din egna bokföring alternativt på bästa sätt lämnar över till och arbetar med någon som sköter den åt dig.
Bolagsbildning och registrering hos Skatteverket – hjälp med registrering av bolag samt registrering hos Skatteverket för f-skatt, moms och eventuellt som arbetsgivare.
Budget och ekonomisk rådgivning – stöd vid framtagning av olika typer av budgetar (kapital-, likviditets- och resultatbudget) och hjälp med dina viktigaste ekonomiska frågeställningar.
Coachning och personligt entreprenörskap – stöd för att kliva in i rollen som ansvarig för att driva och utveckla en egen verksamhet, t.ex. hur bäst utnyttja och utveckla din personlig profil för att stärka verksamheten. Ett viktigt bollblank för frågor och vägval som kan komma upp i företagsstarten.
Finansiering – genomgång av företagets kapitalbehov och hjälp med att hitta de mest lämpliga finansieringsformerna. Vi diskuterar olika finansieringsformers för- och nackdelar, vad olika finansiärer efterfrågar och hur de agerar samt hur erbjudandet på bästa sätt ska presenteras för tilltänkta finansiärer.
Försäkringar – genomgång av lämpliga försäkringar för företaget för att verksamheten ska förenas med minsta möjliga risk till en skälig kostnad.
Försäljning – stöd för att komma igång och bli framgångsrik med att sälja företagets produkter och tjänster.Vi kan hjälpa till med t.ex. belysa tydliga fördelar och säljargument, samtalsmanus vid telefonförsäljning, presentationsteknik, prissättning och offerering.
IT – bistår i inköpsprocessen av såväl mjukvara som hårdvara samt vid upphandling och val av webblösningar och IT-systemlösningar.
Marknadsöversikt och marknadsundersökning – hjälp med att ge en sammanfattande bild av hur marknaden ser ut för affärssatsningen, exempelvis med val av målgrupp, hur marknadsaktörerna är organiserade, försäljningsstatistik, viktiga konkurrenter och trender. Vid mer omfattande insats, marknadsundersökning, erhålls även hjälp med framtagande av lämpliga frågeställningar, tillvägagångssätt och en plan för genomförande av marknadsundersökning.
Marknadsplan – utformande av en plan med val av marknadsstrategi, försäljningsaktiviteter, försäljningskanaler och förslag på samarbetspartners.
Tillstånd och certifieringar – analys av tillstånd som behövs i en viss verksamhet och certifieringar som kan göra företaget mer konkurrenskraftigt.

- Vi ger trygghet och inspiration till nyföretagare, innovatörer och entreprenörer genom rådgivning och utbildning