Andra tjänster och uppdrag


EGT:s tjänster spänner inom rådgivning och utbildning till nyföretagare, entreprenörer och innovatörer. Det innebär att vi kan tillhandahålla föreläsningar, utbildningar, individuell rådgivning samt grupprådgivning inom de ämnen som berör nyföretagande och entreprenörskap.

Vi har ett flertal utvecklade tjänster inom vårt arbetsområde men anpassar oss till de behov ni har. Våra tjänster riktas primärt till offentlig sektor och stora organisationer. Vi lämnar gärna en offert på anpassade föredrag, kurser och rådgivning som passar era kunders och deltagares behov.

- Vi ger trygghet och inspiration till nyföretagare, innovatörer och entreprenörer genom rådgivning och utbildning