Företaget

Stödåtgärder till företagare

Svenska myndigheter har beslutat om ett flertal, sannolikt tillfälliga, avlastande åtgärder för dig som företagare, pga den pågående epidemin. Verksamt.se har gjort en sammanställning för vad som gäller.

- Vi ger trygghet och inspiration till nyföretagare, innovatörer och entreprenörer genom rådgivning och utbildning