best business loans Merchant Cash Advances Equipment Financing Long Term Loans Small Business Loans Short Term Loads Big Lines of Creditbusiness loans SBA Loans Working Capital

Entrepreneur Sthlm

 

Vi erbjuder följande rådgivning inom Entrepreneur Sthlm:

Nyföretagarrådgivning – för dig som behöver hjälp i Starta eget-processen

Innovationsrådgivning – rådgivning kring utveckling och kommersialisering

Entrepreneur Sthlm är ett gemensamt EU-projekt i samarbete mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, ALMI Företagspartner Stockholm, Innovationsbron Stockholm och Stockholm Business Region Development med syfte att långsiktigt stärka och öka rådgivningen till entreprenörer och innovatörer i Stockholms län.

   

- Vi ger trygghet och inspiration till nyföretagare, innovatörer och entreprenörer genom rådgivning och utbildning