Entrepreneur Sthlm

 

Vi erbjuder följande rådgivning inom Entrepreneur Sthlm:

Nyföretagarrådgivning – för dig som behöver hjälp i Starta eget-processen

Innovationsrådgivning – rådgivning kring utveckling och kommersialisering

Entrepreneur Sthlm är ett gemensamt EU-projekt i samarbete mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, ALMI Företagspartner Stockholm, Innovationsbron Stockholm och Stockholm Business Region Development med syfte att långsiktigt stärka och öka rådgivningen till entreprenörer och innovatörer i Stockholms län.

   

- Vi ger trygghet och inspiration till nyföretagare, innovatörer och entreprenörer genom rådgivning och utbildning