Starta eget-utbildning


EGT arbetar på uppdrag av Arbetsförmedlingen med informationsträffar och utbildningar inom Stöd till start av näringsverksamhet. Vi har lång erfarenhet av att hjälpa företagare med att utveckla sina affärsidéer och inspireras mycket av att se företag utvecklas och växa.

Våra utbildningstjänster inom Starta eget för Arbetsförmedlingen:

Informationsträffar – för dig som behöver allmän information om eget företagande. Träffarna är av orienterande karaktär och syftar till att du inspireras att ta steget vidare som företagare eller att ge dig insikt om att företagande inte är den bästa lösningen för dig.

Nyföretagarutbildning – för dig som behöver utveckla dina affärsplaner före företagsstarten. Utbildningen syftar till att öka din möjlighet att få en tillfredsställande lönsamhet i din planerade verksamhet. Utbilningens längd varierar från 2 veckor och uppåt.

Kontakta oss, din handläggare på AF eller Arbetsförmedlingens kundtjänst för mer information om dina personliga förutsättningar och möjligheter.

Mindre avvikelser från ovanstående upplägg kan finnas på vissa orter. Vi erbjuder några av ovanstående tjänster inom vissa områden i Sverige, men det finns andra företag som gör motsvarande där inte vi är verksamma. Kontrollera med din arbetsförmedlare vad du har tillgång till för tjänster.

- Vi ger trygghet och inspiration till nyföretagare, innovatörer och entreprenörer genom rådgivning och utbildning