Starta eget-rådgivning


EGT arbetar på uppdrag av Arbetsförmedlingen med bedömningar och uppföljningar samt rådgivning inom Stöd till start av näringsverksamhet. Vi har lång erfarenhet av att hjälpa företagare med att utveckla sina affärsidéer och inspireras mycket av att se företag utvecklas och växa.

Våra rådgivningstjänster inom Starta eget för Arbetsförmedlingen:

Rådgivning före bedömning- för dig som behöver stöd före företagsstarten. Rådgivningen ska ge dig insikt i dina personliga förutsättningar för att driva företag samt ge dig konkreta råd.

Bedömning – du lämnar in din affärsplan till din handläggare. En mall för affärsplan finns att ladda ner under rubriken Dokument, men det går bra att använda valfri mall. AF skickar sen din affärsplan till oss. Vi diskuterar din affärsidé och företagets möjligheter till varaktighet. Vår bedömning resulterar i ett utlåtande som skickas till din handläggare. Handläggaren tar därefter beslut om eventuellt stöd.

Uppföljning och support – Beviljas du stöd genomför vi uppföljning av ditt företag efter ca 1-2 månader och 4-5 månader för att se hur ditt företag utvecklats. Vi vill att du visar företagets resultat- och balansräkning för att få bästa möjliga rådgivning. Under bidragsperioden har du möjlighet till support från någon av våra rådgivare. Supporten syftar till att lösa specifika problem och behov.

Kontakta oss, din handläggare på AF eller Arbetsförmedlingens kundtjänst för mer information om dina personliga förutsättningar och möjligheter.

Mindre avvikelser från ovanstående upplägg kan finnas på vissa orter. Vi erbjuder några av ovanstående tjänster inom vissa områden i Sverige, men det finns andra företag som gör motsvarande där inte vi är verksamma. Kontrollera med din arbetsförmedlare vad du har tillgång till för tjänster.

- Vi ger trygghet och inspiration till nyföretagare, innovatörer och entreprenörer genom rådgivning och utbildning