Dokument

 

Dokumentmallar för nedladdning:Dokument

Mall för affärsplan (Mac-version)

Resultatbudget (kvartalsindelad) (Mac-version)

Resultatbudget (månadsindelad) (Mac-version)

Likviditetsbudget


OBS! Vi tillhandahåller ingen rådgivning per telefon eller e-post.

Tips! Du kan t ex kontakta Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Försäkringskassan, Patent- och registreringsverket, Tillväxtverket, Skatteverket, Tullverket samt Nyföretagarcentrum, Coompanion, ALMI, företagslotsen i din kommun m fl för hjälp och svar på frågor.

- Vi ger trygghet och inspiration till nyföretagare, innovatörer och entreprenörer genom rådgivning och utbildning